Her konu veya ünite bitiminden sonra, öğrencilerimizin bilgi seviyesini ölçmek amacıyla derste uygulanan seviye belirleme sınavı.

Ders Materyalleri