İşlenen derslerin evde tekrarı esasına dayanan, cevap anahtarı ile birlikte verilen test çalışmalarıdır.

Ders Materyalleri